Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenie konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja

29 sty 2020

Działanie/Typ operacji

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji: Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

 1. przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,
 2. przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
 3. propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
 4. przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Termin naboru wniosków

od 29 lutego 2020 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

Konkurs jest podzielony na rundy:

I runda: od 29 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r. do godz. 12.00

II runda: od 20 marca 2020 r. od godz. 9.00 do 30 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00

III runda: od 6 maja 2020 r. od godz. 9.00 do 21 maja 2020 r. do godz. 12.00

IV runda: od 15 czerwca 2020 r. od godz. 9.00 do 24 czerwca 2020 r. do godz. 12.00

V runda: od 30 czerwca 2020 r. od godz. 9.00 do 8 lipca 2020 r. do godz. 12.00

VI runda: od 14 lipca 2020 r. od godz. 9.00 do 22 lipca 2020 r. do godz. 12.00

VII runda: od 30 września 2020 r. od godz. 9.00 do 13 października 2020 r. do godz. 12.00

VIII runda: od 23 października 2020 r. od godz. 9.00 do 3 listopada 2020 r. do godz. 12.00

IX runda: od 9 listopada 2020 r. od godz. 9.00 do 20 listopada 2020 r. do godz. 12.00

X runda: od 3 lutego 2021 r. od godz. 9.00 do 12 lutego 2021 r. do godz. 12.00

XI runda: od 15 lutego 2021 r. od godz. 9.00 do 26 lutego 2021 r. do godz. 12.00

XII runda: od 10 marca 2021 r. od godz. 9.00 do 19 marca 2021 r. do godz. 12.00

XIII runda: od 29 marca 2021 r. od godz. 9.00 do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00

Terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania

Alokacja na konkurs wynosi 19 806 747,00 PLN i została podzielona na

22 branże. Poniżej przedstawiono podział alokacji na poszczególne branże:

 1. branża poligraficzna -– 837 000,00 PLN
 2. branża fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 PLN
 3. branża transportu wodnego  – 837 000,00  PLN
 4. branża transportu kolejowego – 837 000,00 PLN
 5. branża spedycyjno-logistyczna – 837 000,00 PLN
 6. branża przemysłu mody  – 837 000,00 PLN
 7. branża chemiczna – 837 000,00 PLN
 8. branża ceramiczno-szklarska – 837 000,00 PLN
 9. branża spożywcza – 837 000,00 PLN
 10. branża ogrodnicza – 837 000,00 PLN
 11. branża leśna – 837 000,00 PLN
 12. branża mechaniczna – 837 000,00 PLN
 13. branża rolno-hodowlana – 837 000,00 PLN
 14. branża mechaniki precyzyjnej – 837 000,00 PLN
 15. branża motoryzacyjna – 837 000,00 PLN
 16. branża górniczo-wiertnicza – 837 000,00 PLN
 17. branża opieki zdrowotnej – 837 000,00 PLN
 18. branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia – 837 000,00 PLN
 19. branża teleinformatyczna – 837 000,00 PLN
 20. branża budowlana – 1 301 249,00 PLN
 21. branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna – 1 301 249,00 PLN
 22. branża elektroenergetyczna – 1 301 249,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu do dofinansowania wybrane zostaną maksymalnie 22 projekty, po jednym najwyżej ocenionym projekcie, dla każdej z 22 branż.

Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na daną grupę branżową wskazaną powyżej.

Kto może składać wnioski

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

Projekty realizowane są odpowiednio w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową albo w partnerstwie publicznej/niepublicznej uczelni akademickiej lub zawodowej z organem prowadzącym publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach.

Przedmiot konkursu

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

 1. przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,
 2. przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
 3. propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
 4. przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20.

Punkt kontaktowy: konkurs.wspolpracaszkol@men.gov.pl

Regulamin

Regulamin konkursu  z dnia 5.03.2021 r. (wersja aktualna)

Regulamin Konkursu z dnia 02.02.2021 r. (wersja archiwalna)

Regulamin Konkursu z dnia 04.11.2020 r. (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu z dnia 22.10.2020 r. (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu z dnia 28.09.2020 r. (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu z dnia 09.06.2020 r. (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu z dnia 25.03.2020 r.  (wersja archiwalna)

Regulamin konkursu (wersja archiwalna)

Załączniki

załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

załącznik nr 2 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

załącznik nr 3 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP

załącznik nr 4 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

załącznik nr 5 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

załącznik nr 6 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie

załącznik nr 8 Roczny Plan działania na 2020 rok

załącznik nr 9 Zestawienie standardu i ceny rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER

załącznik nr 10 Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu 

załącznik nr 11 Wzór oświadczenia o wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

załącznik nr 12 Liczba szkół prowadzących kształcenie w zawodach

załącznik nr 13 Metodologia opracowywania przykładowego programu nauczania zawodu