Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Liczba wniosków, które wpłynęły na konkurs (LOWE)

29 sie 2016

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji, do Instytucji Pośredniczącej wpłynęły 34 wnioski o dofinansowanie. Po zakończeniu weryfikacji, czy wnioski nie zawierają błędów formalnych lub oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, na naszej stronie zostanie zamieszczona informacja o podmiotach, których wnioski o dofinansowanie zostały przekazane do oceny formalnej.