Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Spotkanie z Beneficjentami realizującymi projekty w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16 pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji
Wyniki konkursu – Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)
Nabór chętnych do prowadzenia Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji – GRANTY
Lista rankingowa po procedurze odwoławczej
Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania
Lista wniosków, które zostały skierowane do oceny merytorycznej
Lista wniosków, które zostały przekazane do oceny formalnej (aktualizacja 30 września 2016 r.)
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów (aktualizacja 30 września 2016 r.)