Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 1

3 lis 2017

Lista projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – 2 obszary