Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół (dyrektorzy)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Wyniki konkursu – Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół
Lista członków Komisji Oceny Projektów
Zbiorcza lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – wszystkie obszary
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 4
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 3
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 2
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 1
Lista wniosków skierowanych do negocjacji
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej