Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

12 kw. 2017

Lista projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02.00-004/16 pn. Tworzenie emateriałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Informacja dot. podpisania umowy o dofinansowanie z Online Skills Sp. z o.o.