Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych (e-materiały)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Wyniki konkursu – Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych
Opinia dotycząca stosowania standardu WCAG w interaktywnych treściach edukacyjnych
Stanowisko IZ dotyczące oznakowania materiałów multimedialnych (e-zasobów) do kształcenia zawodowego
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania
Lista członków Komisji Oceny Projektów
Procedura postępowania dotycząca wyłonienia do dofinansowania projektu w przypadku uzyskania przez więcej niż jeden projekt takiej samej liczby punktów
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – aktualizacja 20.01.2017.
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej- aktualizacja 19.01.2017
Harmonogram prac KOP