Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Nabór niekonkurencyjny projektu IBE  „Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych” FERS.01.04-IP.05-016/23

26 paź 2023
Regulamin Naboru Pobierz
Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie Pobierz
Załącznik nr 1 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP Pobierz
Załącznik nr 2A Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika ION Pobierz
Załącznik nr 2B Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta oceniając…Pobierz
Załącznik nr 3 Wzór karty oceny merytorycznej projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny Pobierz
Załącznik nr 4 Karta do weryfikacji oceny wniosku dokonanej przez eksperta Pobierz
Załącznik nr 5 Wzór protokołu KOP Pobierz
Załącznik nr 6 Roczny Plan Działania na 2023 r (7)Pobierz
Załącznik nr 7 Zestawienie standardów i cen dla naboruPobierz