Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Regulamin konkursu – aktualizacja 04.08.2017

4 sie 2017

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zdecydowała o wprowadzeniu następujących zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/17  Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, ogłoszonego w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w dniu 30 czerwca 2017 r.

1. Rozdział 1 – Informacje ogólne:

W części 1.3 – Cel i przedmiot konkursu wymieniono tylko te typy operacji nr 3 z Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, które odnoszą się bezpośrednio do przedmiotowego konkursu.

2. Załącznik nr 16 – uzupełniono załącznik o wykaz szkół i placówek, które prowadzą kształcenie zawodowe w danym zawodzie, w podziale na branże i obszary branżowe (dane według SIO na rok szkolny 2016/2017), w związku z powyższym zmieniono również jego nazwę.

Regulamin konkursu – aktualizacja 04.08.2017

Załącznik nr 16 – Podział obszarów branżowych na branże, grupy zawodów i zawody oraz wykaz szkół i placówek, które prowadzą kształcenie zawodowe w danym zawodzie, w podziale na branże i obszary branżowe (dane według SIO na rok szkolny 2016/2017)