Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (pnz)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Lista członków Komisji Oceny Projektów
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania
Lista wniosków skierowanych do negocjacji
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – aktualizacja 20.10.2017
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej
Tabela wskazująca centra kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz centra kształcenia praktycznego – dane na temat zawodów w roku szkolnym 2017/2018
Wskaźnik rezultatu we wniosku o dofinansowanie projektu
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – aktualizacja 19.09.2017