Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Regulamin konkursu – aktualizacja 08.09.2017

8 wrz 2017

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zdecydowała o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 30 września 2017 r.

Regulamin konkursu – aktualizacja 08.09.2017