Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Regulamin – zmiana 13.07.2017 r.

13 lip 2017

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zdecydowała o wprowadzeniu następujących zmian w Regulaminie konkursu:

a)  Dostosowano proces oceny wniosków o dofinansowanie do zapisów aktualnie obowiązującego Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla PO WER (wersja z 12 stycznia 2017 r.).
b)  W części 4.4 Regulaminu konkursu w uzasadnieniu kryterium dostępu nr 3 dodano zapisy ramowego programu szkoleń dla I etapu szkoleń.
c)  Zaktualizowano załącznik nr 6 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER.

Regulamin konkursu 13.07.2017 r.

Zał. 6 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER