Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Regulamin – zmiana 14.06.2018 r.

14 cze 2018

Informujemy, że IP MEN zdecydowała o wprowadzeniu następujących zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń ogłoszonego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty:

  1. Podrozdział 2.2 – Termin i forma składania wniosków o dofinansowanie – zmieniono terminy rund konkursowych;
  2. Podrozdział 4.3.2. Kryteria dostępu – zmieniono zapisy w zakresie kryterium 6 dotyczące obligatoryjnych i fakultatywnych form wsparcia w ramach szkoły ćwiczeń;
  3. Podrozdział 4.3.2. Kryteria dostępu – doprecyzowano zapisy dotyczące procentowego wykorzystania pracowni w szkole ćwiczeń oraz dodano zapis odnoszący się do limitu środków trwałych w projekcie;
  4. Podrozdział 4.3.2. Kryteria dostępu – zmieniono zapisy w zakresie kryterium 11 dotyczące obligatoryjnych i fakultatywnych form wsparcia w ramach okresu trwałości;
  5. Zaktualizowano załącznik nr 7- wzór umowy o dofinansowanie;
  6. Zaktualizowano załącznik nr 11 Model szkoły ćwiczeń w rozdziale 3 Finansowanie szkół ćwiczeń oraz dodano na rys. 3 informację, iż kuratorium oświaty wydaje pozytywną opinię;
  7. Dokonano poprawek technicznych w treści Regulaminu konkursu, co nie wpływa na treść Regulaminu.

Regulamin_konkursu_wersja_2

Model_szkoly_cwiczen_wersja 2

Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_o_dofinansowanie