Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Regulamin – zmiana 18.05.2018 r.

18 maj 2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zdecydowała o wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 poprzez dodanie V rundy naboru wniosków o dofinansowanie trwającej od dnia 24 maja 2018 r. do dnia 1 czerwca 2018 r. do godziny 12:00.
Informacja o branżach na które będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach przedmiotowej rundy zostanie zamieszczona na stronie konkursu najpóźniej w dniu 23 maja 2018 r.

Regulamin – zmiana 18.05.2018 r.