Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Regulamin – zmiana 19.07.2018 r.

19 lip 2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zdecydowała o wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 poprzez dodanie dodatkowej rundy naboru wniosków o dofinasowanie:

III runda: od 24 lipca 2018 r. do 7 sierpnia 2018 r. do godziny 12:00.

Jednocześnie, uprzejmie informuje, że w ramach III rundy naboru wniosków, wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie na następujące województwa:

Regulamin – zmiana 19.07.2018 r.