Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Regulamin – zmiana 24.04.2018 r.

24 kw. 2018

Informujemy, że IP MEN zmieniła terminy poszczególnych rund w ramach których będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie projektów z:

I runda: od 5 kwietnia 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00,

II runda: od 18 kwietnia 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00,

III runda: od 25 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00,

na:

I runda: od 5 kwietnia 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00,

II runda: od 18 kwietnia 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r. do godziny 12.00,

III runda: od 25 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r. do godziny 12.00,

IV runda: od 11 maja 2018 r. do 21 maja 2018 r. do godziny 12:00.

Ponadto w definicji wskaźnika produktu Liczba zawodów, dla których zostały wypracowane rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu – wartość docelowa w ramach całego konkursu zmieniony został zapis informujący o konieczności opracowania i publikacji raportu z monitorowania wdrażania rozwiązań z zakresu praktycznej nauki zawodu w II półroczu 2020. Zapis wynikał z treści Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej PO WER, jednak z uwagi na przyjęty w konkursie harmonogram działań, wprowadzał w błąd wnioskodawców. Obecnie zapis informuje, iż opracowanie oraz publikacja raportu powinna nastąpić przed zakończeniem realizacji projektu.

Regulamin – zmiana 24.04.2018 r.