Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Regulamin – zmiana 30.05.2018 r.

30 maj 2018

Informacja o zmianie w regulaminie konkursu nr

POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II

Ministerstwo Edukacji Narodowej – Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zdecydowała o wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 poprzez dodanie dwóch dodatkowych rund naboru wniosków o dofinasowanie:

VI runda: od 5 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. do godziny 12:00,
VII runda: od 19 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. do godziny 12:00.

Informacja o branżach na które będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach przedmiotowej rundy zostanie zamieszczona na stronie konkursu najpóźniej w dniu 5 czerwca 2018 r.

 

Regulamin – zmiana 30.05.2018 r.