Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wyniki – Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16

19 kw. 2016

WYNIKI – Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16

  1. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Miasto Łódź

Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym

Wartość projektu 333 500,00 zł

Data podpisania umowy 27.07.2016

2. Gmina Miasta Toruń/Centrum Kształcenia Ustawicznego

Modelowe programy nauczania dla KKZ w obszarze T – turystyczno-gastronomicznym

Wartość projektu 173 697,12 zł

Data podpisania umowy 04.06.2016

3. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego

Wartość projektu 391 000,00 zł

Data podpisania umowy 04.06.2016

Lista wniosków ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16

Pobierz plik: Lista

Lista członków Komisji Oceny Projektów powołanych w skład KOP w ramach konkursu