Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Spotkanie informacyjne – KKZ
Pytania i odpowiedzi – konkurs KKZ
Wyniki – Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej – Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej – Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16
Ogłoszenie o konkursie Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16 Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych