Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wyniki konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20 pn. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

21 sty 2021

W ramach I rundy konkursowej złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie, do dofinansowania zostało wybrany 1 najwyżej oceniony projekt (zgodnie z zapisami regulaminu konkursu)* i konkurs został zamknięty.

Informacja o podpisanej umowie o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Beneficjent: Fundacja Edukacyjna ODITK

Tytuł projektu: Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż

Wartość projektu:  24 462 907,92 PLN

Data podpisania umowy: 5 czerwca 2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2020-05-04 do: 2021-12-31