Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Konkurs – Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE)

Wyniki konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20 pn. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda
Lista projektów skierowanych do negocjacji – I runda
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – runda I
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu
Pytania i odpowiedzi cz. I
Prezentacja ze spotkania informacyjnego z dnia 4 marca 2020 r.
Aktualizacja regulaminu konkursu – 05.03.2020 r.
Spotkanie informacyjne – 04.03.2020 r.
Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20 Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi