Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wyniki konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20 pn. Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego

18 wrz 2020

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/20 Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego

  1. Beneficjent: Eduexpert Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru I: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna wraz z językami obcymi

Wartość projektu: 1 551 840,00 PLN

Data podpisania umowy: 31 sierpnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2020-10-01 do: 2022-03-31

2. Beneficjent: Eduexpert Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru II: Przedmioty humanistyczne i artystyczne

Wartość projektu: 1 787 940,00 PLN

Data podpisania umowy: 31 sierpnia 2020 r.

Okres realizacji projektu:od: 2020-11-01 do: 2022-04-30

3. Beneficjent: Eduexpert Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru III: Przedmioty matematyczne

Wartość projektu: 1 439 340,00 PLN

Data podpisania umowy: 31 sierpnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2020-11-01 do: 2022-04-30

4. Beneficjent: Eduexpert Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru IV: Przedmioty przyrodnicze

Wartość projektu: 1 619 640,00 PLN

Data podpisania umowy: 31 sierpnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2020-12-01 do: 2022-05-31

5. Beneficjent: Eduexpert Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru V: Języki obce nowożytne II etap edukacyjny

Wartość projektu: 1 198 800,00 PLN

Data podpisania umowy: 31 sierpnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2020-10-01 do: 2022-03-31

6. Beneficjent: Eduexpert Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla obszaru VI: Języki obce nowożytne III etap edukacyjny

Wartość projektu: 2 399 302,50 PLN

Data podpisania umowy: 31 sierpnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2020-12-01 do: 2022-05-31