Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wyniki konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II)

31 paź 2019

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II):

Beneficjent: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

Tytuł projektu: Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2

Wartość projektu: 6 150 008,70 PLN

Data podpisania umowy: 18 września 2019 r.

Okres realizacji projektu: od: 2019-12-01 do: 2021-11-30

 

Beneficjent: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Tytuł projektu: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II

Wartość projektu: 6 195 904,00 PLN

Data podpisania umowy: 27 września 2019 r.

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-08-31

 

Beneficjent: Fundacja „Familijny Poznań”

Tytuł projektu: Familijne LOWE

Wartość projektu: 6 156 643,33 PLN

Data podpisania umowy: 27 września 2019 r.

Okres realizacji projektu: od: 2019-11-01 do: 2021-10-31

 

Beneficjent: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Tytuł projektu: Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE

Wartość projektu: 6 197 972,00 PLN

Data podpisania umowy: 16 października 2019 r.

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-12-31

 

Beneficjent: Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus”

Tytuł projektu: Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych

Wartość projektu: 5 212 996,00 PLN

Data podpisania umowy: 30 października 2019 r.

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-12-31