Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wyniki konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20 pn. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa – II edycja

7 lip 2020

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20

Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa – II edycja

Beneficjent: GroMar Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów szkolnictwa zawodowego

Wartość projektu: 14 099 955,10 PLN

Data podpisania umowy: 29 czerwca 2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2020-09-01 do: 2021-10-31