Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wyniki konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 pn. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (PNZ II)

2 mar 2020

Wyniki konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18

Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – etap II

 

Nazwa Beneficjenta: Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Tytuł projektu: NASZ UCZEŃ. NASZ PRACOWNIK- opracowanie modelowego programu praktycznej nauki zawodu

Wartość projektu: 1 411 647,00 zł

Data podpisania umowy: 14 sierpnia 2018 r.

Okres realizacji projektu: od 2018-08-01 do 2019-11-30

 

Nazwa Beneficjenta: Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN

Tytuł projektu: Mistrzowie zawodu – praktyczna nauka zawodu w branży ekonomiczno-administracyjnej

Wartość projektu: 659 740,75 zł

Data podpisania umowy: 7 sierpnia 2018 r.

Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do 2020-02-29

 

Nazwa Beneficjenta: TAURON Polska Energia S.A.

Tytuł projektu: Wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej.

Wartość projektu: 741 631,04 zł

Data podpisania umowy: 26 września 2018 r.

Okres realizacji projektu: od 2018-07-01 do 2019-12-31

 

 

Nazwa Beneficjenta: KSIĘGARNIA”VERITATIS” DUCZKOWSKI JACEK

Tytuł projektu: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i uczniów branży handlowej, podstawą sukcesu na rynku pracy. Aktywne włączenie się pracodawców w dualny proces kształcenia zawodowego uczniów w naturalnych warunkach pracy.

Wartość projektu: 338 518,61 zł

Data podpisania umowy: 10 kwietnia 2019 r.

Okres realizacji projektu: od 2019-02-15 do 2020-07-15

 

Nazwa Beneficjenta: Erra Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej

Wartość projektu: 977 370,00 zł

Data podpisania umowy: 3 października 2018 r.

Okres realizacji projektu: od 2018-06-01 do 2019-11-30

 

Nazwa Beneficjenta: PLUTECKI ZBIGNIEW INERIO Zbigniew Plutecki

Tytuł projektu: Dualne nauczanie uczniów branży instalacyjnej pod kątem wyzwań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Wartość projektu: 330 800,00 zł

Data podpisania umowy: 27 lutego 2019 r.

Okres realizacji projektu: od 2019-02-04 do 2020-08-03

 

 

 

 

 

Nazwa Beneficjenta: PLUTECKI ZBIGNIEW INERIO Zbigniew Plutecki

Tytuł projektu: Dualne nauczanie uczniów branży inżynierii środowiska w naturalnych warunkach pracy przedsiębiorstwa w celu nabycia umiejętności i kompetencji wynikających ze współczesnych wyzwań stawianych przedsiębiorstwom i pracownikom w kontekście rozwoju przemysłu 4.0

Wartość projektu: 403 367,50 zł

Data podpisania umowy: 28 września 2018 r.

Okres realizacji projektu: od 2018-09-03 do 2019-12-31

 

Nazwa Beneficjenta: WAD Inżynieria Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Dualny system kształcenia w branży mechanicznej

Wartość projektu: 959 866,45 zł

Data podpisania umowy: 25 kwietnia 2019 r.

Okres realizacji projektu: od 2019-03-01 do 2020-08-31

 

Nazwa Beneficjenta: Polska Izba Motoryzacji

Tytuł projektu: Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej

Wartość projektu: 802 689,55 zł

Data podpisania umowy: 20 września 2018 r.

Okres realizacji projektu: od 2018-08-01 do 2020-01-31

 

Nazwa Beneficjenta: Konfederacja Lewiatan

Tytuł projektu: Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży spedycyjno-logistycznej

Wartość projektu: 502 687,50 zł

Data podpisania umowy: 24 sierpnia 2018 r.

Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do 2020-02-29

 

Nazwa Beneficjenta: Konfederacja Lewiatan

Tytuł projektu: Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej

Wartość projektu: 557 562,50 zł

Data podpisania umowy: 24 sierpnia 2018 r.

Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do 2020-02-29

 

Nazwa Beneficjenta: Konfederacja Lewiatan

Tytuł projektu: Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej

Wartość projektu: 542 750,00 zł

Data podpisania umowy: 24 sierpnia 2018 r.

Okres realizacji projektu: od 2018-09-01 do 2020-02-29