Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wyniki konkursu – Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych.

Wartość projektu 1 667 398,23 zł

Data podpisania umowy 26.06.2017 r.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.05.2019

 

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji”

Akademia kompetencji kluczowych dla nauczycieli, trenerów i pracowników systemu wspomagania

pracy szkoły

Wartość projektu 339 125,00 zł

Data podpisania umowy 28.06.2017 r.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 30.04.2019

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych

wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we

współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół

Wartość projektu 1 998 132,00 zł

Data podpisania umowy 29.06.2017

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 30.04.2019

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia

nauczycieli Polski północno-wschodniej we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wartość projektu 944 546,25 zł

Data podpisania umowy 29.06.2017

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 30.04.2019

 

BRAS Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski

Moje kompetencje – Twój sukces

Wartość projektu 1 840 848,00 zł

Data podpisania umowy 24.07.2017 r.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 28.02.2019 r.