Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów (Wspomaganie)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Wyniki konkursu – Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów
Lista członków Komisji Oceny Projektów
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – aktualizacja 06.03.2017 r.
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej – aktualizacja 28.02.2017
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej
Wydłużenie terminu naboru wniosków na konkurs do 31 stycznia 2017 r.