Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wyniki konkursu – Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych

6 lip 2017

1.Nazwa wnioskodawcy: „ONLINE-SKILLS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)

Wartość projektu: 2 988 015,67 zł

Wartość wskaźnika: 310

Okres realizacji: 01.06.2017 r. – 31.03.2018 r.

Data podpisania umowy: 29.05.2017 r.

 

2.Nazwa wnioskodawcy: Eduexpert Sp. z o.o.

Tytuł projektu: E-materiały dydaktyczne dotyczące kształcenia ogólnego dla grupy nr 4

Wartość projektu: 399 968,75 zł

Wartość wskaźnika: 100

Okres realizacji: 01.06.2017 r. – 31.03.2018 r.

Data podpisania umowy: 31.05.2017 r.

 

3. Nazwa wnioskodawcy: „ONLINE-SKILLS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej – zakres rozszerzony, wiedzy o kulturze – zakres podstawowy (Grupa 1)

Wartość projektu: 14 851 019,26 zł

Wartość wskaźnika: 750

Okres realizacji: 01.06.2017 r. – 31.03.2018 r.

Data podpisania umowy: 28.06.2017 r.

 

4. Nazwa wnioskodawcy: Learnetic SA

Tytuł projektu: Zwiększenie wykorzystywania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, poprzez opracowanie 150 e-materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli do kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych, dotyczących 10 obszarów tematycznych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie): cykle krótkich filmów edukacyjnych 5’-10’ do wykorzystania na lekcji. (Grupa 5)

Wartość projektu: 2 409 537,50 zł

Wartość wskaźnika: 150 Okres realizacji: 12.06.2017 r. – 31.03.2018 r.

Data podpisania umowy: 13.06.2017 r.