Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wyniki konkursu – Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

1. Beneficjent: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

Projekt: Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych

Wartość projektu: 5 402 980,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2017-30.06.2018

Data podpisania umowy: 26.01.2017

2. Beneficjent: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Projekt: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych

Wartość projektu: 4 993 622,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.06.2018

Data podpisania umowy: 27.01.2017

3. Beneficjent: Politechnika Wrocławska

Projekt: Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

Wartość projektu: 4 981 542,40 zł

Okres realizacji projektu: 02.01.2017 – 30.06.2018

Data podpisania umowy: 17.02.2017