Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zachęcamy do składania wniosków w ramach VI rundy konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

24 sty 2018

Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie przypomnieć o trwającym naborze  wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 pn. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Obecnie trwa przedostatnia, tj. VI runda konkursu, a nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Dlatego też Instytucja Pośrednicząca zachęca do aplikowania o środki europejskie właśnie teraz. Składając wniosek o dofinansowanie w terminie do 4 lutego 2018 r. wnioskodawcy mogą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania, ponieważ po zakończeniu każdej rundy środki na dofinansowanie zmniejszają się w związku z podpisywanymi umowami. Ponadto, w przypadku ewentualnego odrzucenia wniosku na etapie oceny, wnioskodawcy mają jeszcze możliwość złożenia nowego wniosku w kolejnej – VII rundzie.

Wszystkim podmiotom zainteresowanym składaniem wniosków w ramach ww. konkursu, a mającym wątpliwości, co do spełniania przez nie kryteriów dostępu przypominamy:

 

 

Regulamin konkursu