Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym (e-materiały2)

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania
Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda – aktualizacja po procedurze odwoławczej
Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda – aktualizacja po procedurze odwoławczej
Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda – aktualizacja po procedurze odwoławczej
Informacja o zamknięciu konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18
Wyniki konkursu – E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym
Lista członków Komisji Oceny Projektów
Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 3 – I runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – lista cząstkowa nr 2 – I runda