Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Konkurs Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej

Informacja o zamknięciu konkursu
Wyniki konkursu – lista podpisanych umów o dofinansowanie
Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania
Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów
Lista częściowa nr 3 projektów wybranych do dofinansowania – I runda
Lista częściowa nr 2 projektów wybranych do dofinansowania – I runda
Aktualizacja listy projektów skierowanych do negocjacji – I Runda
Lista projektów wybranych do dofinansowania – II runda
Lista częściowa nr 1 projektów wybranych do dofinansowania – I runda
Lista projektów skierowanych do negocjacji – II runda