Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Rozpoczęto nabór kandydatów na ekspertów z zakresu badań ilościowych i jakościowych w edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

21 cze 2019

Minister Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych w ramach naboru kandydatów na ekspertów z zakresu badań ilościowych i jakościowych w edukacji w ramach PO WER.

Celem naboru jest wyłonienie ekspertów z zakresu badań ilościowych i jakościowych w edukacji do świadczenia usług eksperckich w charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie m. in. oceny opisu badania dotyczącego danych ilościowych składanego przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Nabór ma charakter okresowy i jest prowadzony w terminie od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 05 lipca 2019 r. O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego nadania do IP MEN.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Edukacji Narodowej na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Funduszy Strukturalnych

J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

z dopiskiem:
„Nabór kandydatów na ekspertów z zakresu badań ilościowych i jakościowych w edukacji”

Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na ekspertów są dostępne w dokumentacji konkursowej, tj. :

Więcej informacji o naborze udzielają: pani Beata Krzyżanowska, tel. 22 34-74-876,
e-mail: beata.krzyżanowska@men.gov.pl, pani Lidia Bańkowska, tel. 22 34-74-732, e-mail: lidia.bankowska@men.gov.pl

Pliki do pobrania:

Zasady naboru kandydatów na ekspertów z zakresu badań ilościowych i jakościowych w edukacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów z zakresu badań ilościowych i jakościowych w edukacji

wniosek o wpis z zakresu badań ilościowych i jakościowych w edukacji