Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wsparcia techniczno-organizacyjnego dla Instytucji Pośredniczącej MEiN

2 lut 2023

Przedmiot zakupu:

Przedmiotem zakupu jest świadczenie usługi wsparcia techniczno-organizacyjnego dla Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szczegóły dotyczące zamówienia zawarto w załącznikach do Zapytania ofertowego.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.02.2023 r. w wersji elektronicznej na adres mailowy: 
katarzyna.haba-kowalewska@mein.gov.pl

Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2023 r.

Zamawiający informuje, że wykonanie usługi jest finansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt nr POWR.06.01.00-00-0201/22 pt. Pomoc techniczna PO WER dla Instytucji Pośredniczącej MEiN na rok 2023).

Załączniki:

Ogloszenie-na-wsparcie-techniczne-IP-MEiN_pdfPobierz
Opis-Przedmiotu-Zamowienia-OPZPobierz
Wzór-umowy-na-wsparcie-techniczne-IP-MEiNPobierz
Formularz-zgloszeniowyPobierz