Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa prawnego w zakresie prawa autorskiego dla Instytucji Pośredniczącej MEiN

26 sty 2023

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa prawnego w zakresie prawa autorskiego dla Instytucji Pośredniczącej MEiN.

Szczegóły dotyczące zamówienia zawarto w załącznikach do Zapytania ofertowego.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2023 r. do godziny 12.00 w wersji elektronicznej na adres mailowy: anita.pachucka@mein.gov.pl

Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2023 r. lub do wcześniejszego momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację przedmiotowych usług.

Zamawiający informuje, że wykonanie usługi jest finansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt nr POWR.06.01.00-00-0201/22 pt. Pomoc techniczna PO WER dla Instytucji Pośredniczącej MEiN na rok 2023).

Załączniki:

Zapytanie ofertowe ekspert prawa autorskie 2023Pobierz
IPU ekspert prawa autorskie 2023Pobierz
OPZ ekspert prawo autorskie 2023Pobierz
zał. nr 4 formularz ofertowyPobierz