Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zapytanie ofertowe – szkolenia „Kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

31 maj 2016

Zapytanie dotyczy usługi organizacji i przeprowadzenia dwóch dwudniowych szkoleń.

Oferty prosimy przesyłać do 3 czerwca 2016 r. do godz. 13.00. na adres mailowy ewa.lotyszonok@men.gov.pl.

Opis Przedmiotu Zamówienia – szkolenie IP MEN 31 05 16

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta info-promo

Projekt umowy – szkolenie 31 05 16

Zapytanie ofertowe szkolenie 31 05 16