Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Efekty projektów: Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego
Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T – turystyczno-gastronomicznym
Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym