Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym

2 sie 2018

Beneficjent: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Miasto Łódź

Program nauczania: E.1 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

Program nauczania: E.2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

Program nauczania: E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Program nauczania: E.4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Program nauczania: E.5 Montaż układów i urządzeń elektronicznych

Program nauczania: E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

Program nauczania: E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Program nauczania: E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Program nauczania: E.9 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej

Program nauczania: E.10 Montaż,uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

Program nauczania: E.11 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

Program nauczania: E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Program nauczania: E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Program nauczania: E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Program nauczania: E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

Program nauczania: E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych

Program nauczania: E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Program nauczania: E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Program nauczania: E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Program nauczania: E.21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Program nauczania: E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

Program nauczania: E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

Program nauczania: E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Program nauczania: E.25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

Program nauczania: E.26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Program nauczania: E.28 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

Program nauczania: E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

Program nauczania: E.30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

Program nauczania: E.31 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych