Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Konsultacje społeczne projektów fiszek konkursowych Ministerstwa Edukacji Narodowej

1 lut 2018

Instytucja Pośrednicząca w Ministerstwie Edukacji Narodowej rozpoczyna proces konsultacji społecznych fiszek projektów konkursowych, które zostaną skierowane pod obrady zbliżającego się posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER.

W związku z powyższym, poniżej udostępniamy projekty trzech fiszek konkursowych:

1) Działanie 2.10: Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom.

Projekt fiszki – Działanie 2.10

2) Działanie 2.14: Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych rozwiązań, w tym:

  1. opracowanie narzędzi i instrumentów diagnozowania lokalnego rynku pracy i rynku kwalifikacji dla doradców edukacyjno-zawodowych, uwzględniających współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami rynku pracy, w tym publicznymi służbami zatrudnienia,
  2. przygotowanie programów szkoleniowych, w tym e-learningowych dla doradców edukacyjno-zawodowych (w związku z uruchomieniem nowych instrumentów i narzędzi związanych z gromadzeniem i udostępnianiem informacji o możliwych do uzyskania kwalifikacjach),
  3. przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach,
  4. przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji

Projekt fiszki – Działanie 2.14

3) Działanie 2.15: Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

  1. a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji
  2. b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkół prowadzących kształcenie zawodowe lub szkół wyższych
  3. c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie
  4. d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego

Projekt fiszki – Działanie 2.15

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami i przekazywanie ewentualnych pytań lub uwag na adres e-mail: rpd@men.gov.pl w terminie do dnia 6 lutego br., do godziny 12:30.

Jednocześnie, w dniu 7 lutego br., w godzinach 10:00 – 13:00 w Sali nr 102 gmachu MEN planowana jest organizacja spotkania informacyjnego z osobami zainteresowanymi wyłącznie konkursem dotyczącym opracowania e-materiałów. Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do dnia 5 lutego br., do godziny 12:30 – prosimy o przesyłanie ich również na adres e-mail: rpd@men.gov.pl.