Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Pytania i odpowiedzi cz. 1

8 cze 2018

W związku ze zmianą regulaminu konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół, wyniku której usunięto ze Słownika skrótów i pojęć  fragment, iż pojęcia organ prowadzący należy używać w odniesieniu do organów, jakimi są jednostki samorządu terytorialnego, zmieniono częściowo stanowisko wyrażone w odpowiedzi na pytanie nr 16.

Zmieniony Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://efs-archiwum.men.gov.pl/nabory/regulamin-zmiana-9-07-2018-r/.

Pytania i odpowiedzi część 1 wersja aktualna

Pytania i odpowiedzi część 1 – wersja pierwotna nieaktualna