Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Regulamin – zmiana 09.01.2018 r.

9 sty 2018

Informujemy, że IP MEN zdecydowała o wprowadzeniu następujących zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 pn. Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną ogłoszonego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty:

1. Rozdział 4 – Etapy organizacji konkursu i wymagania wobec wnioskodawców:

W części 4.4.1. Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej zmieniono nr załącznika:
„Opis rozwiązań technologicznych platformy systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (na której będą zamieszczane w przyszłości narzędzia diagnostyczne) zawiera załącznik nr 20 do regulaminu.”

2. Usunięto załącznik nr 20 – Szczegółowy opis aplikacji elektronicznej.
Dodano załącznik nr 20 – Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne systemu elektronicznego.

3. Usunięto załącznik nr 21 – Opis rozwiązań technologicznych Platformy Systemu Poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

 

Regulamin – zmiana 09.01.2018 r.

Załącznik nr 20 – Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne systemu elektronicznego