Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną (ppp)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w obszarze emocjonalno-społecznym
Lista projektów skierowanych do negocjacji
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w obszarze osobowościowym
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w obszarze poznawczym
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej
Pytania i odpowiedzi (3)
Regulamin – zmiana 09.01.2018 r.