Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Tabela wskazująca centra kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz centra kształcenia praktycznego – dane na temat zawodów w roku szkolnym 2017/2018

29 wrz 2017

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przekazuje do wykorzystania tabelę wskazującą centra kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) oraz centra kształcenia praktycznego (CKP), gdzie uwzględnione zostały dane na temat zawodów, w których kształcą te placówki w roku szkolnym 2017/2018. Tabela została sporządzona na podstawie danych otrzymanych z Kuratoriów Oświaty.

Lista CKZiU oraz CKP (źródło: Kuratoria Oświaty)