Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zmiana regulaminu konkursu – wydłużenie naboru wniosków w I rundzie

15 mar 2021

W związku z otrzymanymi w dniu dzisiejszym zgłoszeniami związanymi z problemami z dodawaniem w SOWA załączników do wniosku o dofinansowanie oraz powolnym, awaryjnym działaniem SOWA, uprzejmie informuję, że Instytucja Pośrednicząca w Ministerstwie Edukacji i Nauki  (IP MEiN) podjęła decyzję o wydłużeniu naboru wniosków w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 pn. „Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap” (DUZ II) do 17 marca 2021 r. do godz. 12:00. Poniżej znajduje się zaktualizowany w tym zakresie regulamin konkursu.

Regulamin konkursu z dnia 15.03.2021Pobierz

W przypadku wniosków dla których problem z dodawaniem załączników pozostanie aktualny, proszę o stosowanie się do instrukcji zamieszczonej na stronie efs-archiwum.men.gov.pl (tutaj: https://efs-archiwum.men.gov.pl/nabory/informacja-o-dodawaniu-zalacznikow-do-wnioskow-o-dofinasowanie/), tj. do przesyłania załączników za pośrednictwem modułu korespondencji SOWA. Oznacza to, że wniosek o dofinansowanie należy złożyć bez załączników, a następnie przesłać do IP MEiN wiadomość/wiadomości zawierające wymagane załączniki. Załączniki, niezależnie od formy ich przekazania, należy złożyć w terminie naboru przewidzianym dla danej rundy. Złożenie załączników w terminie późniejszym, oznaczać będzie niespełnienie kryterium dostępu nr 5.