Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Tworzenie materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu Podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej
Regulamin PDG – zmiana 12 czerwca 2017 r.
Przedłużenie naboru wniosków PDG – do 20 czerwca 2017 r.
Opinia dotycząca stosowania standardu WCAG w interaktywnych treściach edukacyjnych
9-10 czerwca br. – SOWA wyłączona z powodu aktualizacji
Stanowisko IZ dotyczące oznakowania materiałów multimedialnych (e-zasobów) do kształcenia zawodowego
Pytania i odpowiedzi cz. III