Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla pracowników nadzoru pedagogicznego (Nadzór II)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Lista członków Komisji Oceny Projektów
Lista projektów, które podlegały ocenie, z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania
Lista wniosków skierowanych do negocjacji
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – aktualizacja 20.10.2017
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej
Spotkanie informacyjne dotyczące dwóch konkursów – 11 września 2017 r.
Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/17 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla pracowników nadzoru pedagogicznego (nadzór II)