Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych - abstrakty lekcji w języku angielskim (abstrakty)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Lista członków Komisji Oceny Projektów
Lista rankingowa (abstrakty)
Lista wniosków skierowanych do negocjacji
Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów
Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/17 – Część II
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/17 – część I
Prezentacje ze spotkania informacyjnego w zakresie konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/17 pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych – abstrakty lekcji w języku angielskim