Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Zapewnienie informacji zwrotnej dla systemu kształcenia zawodowego na temat losów absolwentów szkół zawodowych (Losy absolwentów)

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami
Lista członków Komisji Oceny Projektów
Wyniki konkursu – Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych
Lista projektów wybranych do dofinansowania
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów
Lista projektów, które zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej
Lista projektów, które zostały przekazane do oceny formalnej
Liczba wniosków, które wpłynęły na konkurs (Losy absolwentów)
Pytania i odpowiedzi (3) – Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/16 (Losy absolwentów)
Pytania i odpowiedzi (2) – Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/16 (Losy absolwentów)