Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Dodatkowe załączniki techniczne

30 paź 2018

Informacja dotycząca konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18
pn.
E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 2 wszystkie powstające e-materiały będą zgodne ze standardami merytoryczno-dydaktycznym, funkcjonalnym, dostępności, i techniczno-graficznym, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

Jednocześnie przedstawiamy dodatkową dokumentację techniczną opisującą standard dotyczący tworzenia e-materiałów, która stanowi materiał pomocniczy dla Wnioskodawców zarówno na etapie opracowywania wniosków o dofinansowanie, jak i późniejszej realizacji projektów w przypadku ich wyboru do dofinansowania. Przedmiotowe dokumenty pozwolą m.in. na stworzenie e-materiałów zgodnie z obowiązującymi standardami platformy technologicznej:

  1. Dokumentacja formatu źródłowego epXML – Platforma Technologiczna epodreczniki.pl
  2. Repozytorium Treści Audiowizualnych
  3. Zaawansowane alternatywy statyczne WOMI
  4. Dokumentacja formatów źródłowych zadań interaktywnych
  5. Dokumentacja techniczna dla programistów Wieloformatowych Obiektów Multimedialnych i Interaktywnych (WOMI) na platformie epodreczniki.pl
  6. Dokumentacja platformy – format źródłowy epCollXML

1. Format_zrodlowy-epXML

2. Repozytorium_Tresci_Audiowizualnych

3. Zaawansowane_alternatywy_statyczne_WOMI

4. Format_zrodlowy-zadan_interaktywnych

5. Dokumentacja_techniczna_dla_programistow_WOMI

6. Dokumentacja platformy – format źródłowy epCollXML