Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Nabór niekonkurencyjny – ORE – Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą (grantowy) FERS.01.06-IP.05-003/23

21 sie 2023
Wezwanie do złożenia wniosku o dofinasowaniePobierz
Aktualizacja Regulamin naboru 02.10.2023 r.Pobierz
Aktualizacja Regulaminu naboru 20.09.2023 r.Pobierz
Regulamin naboru Pobierz
Załącznik nr 1 Wzór karty oceny merytorycznej projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjnyPobierz
Załącznik nr 2 Wzór deklaracji poufności dla osób oceniającychPobierz
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IONPobierz
Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta oceniającego projekt niekonkurencyjnyPobierz
Załącznik nr 6 – Roczny Plan Działania na 2023 rok Pobierz
Załącznik nr 7 Zestawienie standardów i cen dla naboruPobierz